Vårstämma

Kära medlemmar,

Välkomna till CDK’s vårstämma!

Plats: CDK:s lokal i maskinhuset, Chalmers – Chalmers tvärgata 4, Göteborg

Tid och datum: 18:00, torsdagen den 1:a mars 2018

Sammankallande: Styrelsen genom ordföranden Lovisa Bodin

Kallade: Samtliga medlemmar

Rösträtt: Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigade medlemmar har yttrande- och förslagsrätt.

Ekonomisk– och verksamhetsberättelse för 2017 bifogas. Dagordning kommer att presenteras på mötet. Inga övriga frågor eller handlingar har ännu presenterats styrelsen. Vänligen hör av er om ni önskar att lyfta en fråga.

Det kommer att serveras kaffe, te och tårta stämman till ära!

Varmt välkomna,

Lovisa Bodin, ordförande