Årsmöte

Godkväll alla CDKare!

Den 14/12 klockan 18:00 bjuder styrelsen in till stämma/årsmöte för Chalmers Dykarklubb. Under mötet kommer det framföras vad klubben har gjort under det senaste året och en ny styrelse kommer att väljas. I samband med stämman kommer även det årliga julbordet att hållas, anmäl dig här! Är du intresserad av att delta i styrelsen eller vet någon som skulle passa för jobbet, valberedningen genom deras förslagslåda. Det som kommer avhandlas på detta möte är invalet av ny styrelse samt presentation av budget och verksamhetsplan. Övriga redovisningar kommer presenteras på den större vårstämman efter avslutande av räkneåret 2017. Uppdelandet av årsmötet i två stämmor är nytt och påbörjades efter godkännandet av de nya stadgarna under senaste årsmötet (våren 2017). För att ha rösträtt påminner jag om att man måste vara medlem i CDK för året 2017. Efter att stämman är avklarad bjuds det in till julbord med klubben. För att kunna planera rätt mängd mat behöver man anmäla närvaro för julbordet, och eventuella allergier, senast den 10 december. Julbordet kostar 120kr per person. Glöm inte bort att anmäla er till detta!! Länk till anmälan: http://www.chalmersdykarklubb.se/index.php?page=julbord Om ni vill kandidera eller nominera någon till 2018 års styrelse för CDK så är det hög tid, vänligen vänd er till valberedningen via Andreas Nilsson (andreas7 snabela gmail.com) Dagordning:

 • Öppnande av mötet
  • Val av ordförande, sekreterare och justerare
  • Utlysning
 • Planering 2018
  • Verksamhets plan
  • Budget
 • Styrelseinval
  • Presentation av sittande styrelse
  • Valberedningens nomineringar
  • Övriga nomineringar
  • Val av styrelse
 • Övriga inval
  • Revisor och revisorsuppleant
  • Val av valberedning
 • Mötets avslutande

Varmt välkomna, önskar sittande styrelse genom Lovisa Bodin, ordförande