Nyfiken på dykning?

Foto: Robin Rydbergh

In Swedish (English below)

Hej och välkomna till Chalmers Dykarklubb!

Va kul att du är intresserad av dykning! Dykning är en oerhört spännande hobby och Chalmers Dykarklubb erbjuder många möjligheter för både utbildning till dykintresserade och erfarna dykare.  

För alla så är en bra start att gå med i våran Facebookgrupp ”Chalmers Dykarklubb” för att hålla sig uppdaterad. Där lägger vi regelbundet ut information huvudsaklig information och datum för kurser, utfärder och sociala sammanhang. För att få en inblick i vår klubbkultur och se bilder från tidigare dykäventyr kan du även följa oss på våran Instagram!

Till er som är intresserade av att börja dyka CDK brukar regelbundet hålla i grundkurser i dykning ungefär en gång om året men det varierar på efterfrågan. Tillsvidare kommer nästa grundkurs sannolikt att ägarum under hösten 2023 och vet du redan nu att du är intresserad kan du hålla utkik i våran facebookgrupp samt skriva in dig i maillista genom detta formulär.

Vi har även många dykande medlemmar och studenter som delar gärna med sig av sina erfarenheter, tips och råd för att komma igång med dykning och ett bra sätt att få svar på frågor är att komma förbi på någon av våra dykpubbar som arrangeras en gång i månaden!

Till er som redan är dykare finns det många av klubbens medlemmar som ofta dyker själva och organiserar mindre resor via Messenger. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som kanske inte dykt så mycket i Sverige ännu eller inte på ett tag att både fräscha upp dina färdigheter och att även träffa andra medlemmar från klubben. Om du är intresserad, gå med i vår Facebook-grupp och håll ett öga på chatten.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi arrangerar dykpubbar en gång i månaden vilket också är ett bra tillfälle att prata med oss och ställa frågor där mat och dryck serveras!


För mer information kring våra kurser


För mer allmän information kring våran verksamhet

För vidare frågor
Kontakta oss via antingen facebook, instagram eller mail!

styrelsen@chalmersdykarklubb.se

info@chalmersdykarklubb.se

Simma lugnt!

//Robin

Chalmers Dykarklubb (CDK)

In English

Hello and welcome to Chalmers Divers Club (CDK)!

It’s great to see that you’re interested in diving! Diving is an incredibly exciting hobby, and Chalmers Divers Club offers many opportunities for both diving enthusiasts and experienced divers.

A good start for everyone is to join our Facebook group ”Chalmers Dykarklubb” to stay updated. We regularly post the main information and dates for courses, trips, and social events. To get an insight into our club culture and see pictures from previous diving adventures, you can also follow us on our Instagram!

For those of you interested in starting diving CDK usually conducts basic diving courses about once a year, but this may vary depending on interest. The next basic course will likely take place during the fall of 2023, and if you already know that you’re interested, keep an eye on our Facebook group and also sign up for the mailing list through this form.

We also have many diving members and students who are happy to share their experiences, tips, and advice for getting started with diving, and a great way to get answers to your questions is to come by one of our dive pubs which are usually organized once a month!

For those of you who are already diving, many members of the club frequently dive themselves and organize smaller trips via Messenger. This is an excellent opportunity for those who may not have dived much in Sweden yet or haven’t dived in a while to refresh your skills and meet other members from the club. If you’re interested, join our Facebook group and keep an eye on the chat.

Don’t hesitate to contact us if you have any questions or concerns. We organize dive pubs once a month, which is also a great opportunity to talk to us and ask questions while food and drinks are served!

For more information about our courses

For more general information about our operations

For further questions:
Contact us via either Facebook, Instagram, or email!

styrelsen@chalmersdykarklubb.se

info@chalmersdykarklubb.se

Swim safely!

//Robin

Chalmers Divers Club (CDK)