Kurser

Varje termin hålls det flera kurser på olika nivåer. Läs gärna mer om kurserna under respektive flik ovan.

Om du är intresserad av att gå någon av kurserna, kontrollera att du uppfyller förkunskapskraven. Har du några frågor, maila någon i styrelsen eller kursmailen

Vi utbildar och certifierar i CMAS och HLR-rådets utbildningsprogram, men alla med certifikat från tex PADI, NAUI, SSI, TDI är välkomna att börja på våra fortsättningskurser eller att börja dyka med oss i klubben!
Vid våra kurser och utfärder gäller CDK:s och SSDF:s ordningsregler.

Tyvärr har vi inte möjlighet att utbilda på andra språk än svenska.
We are currently not able to arrange courses in English. If you contact us we can recommend a divecenter in the vicinity with PADI courses in English.

Här finner du viktiga dokument du behöver