Kurser

Varje termin hålls det flera kurser på olika nivåer. Läs gärna mer om kurserna under respektive flik ovan.

Om du är intresserad av att gå någon av kurserna, kontrollera att du uppfyller förkunskapskraven. Har du några frågor, maila någon i styrelsen eller kursmailen

Vi utbildar och certifierar i CMAS och HLR-rådets utbildningsprogram, men alla med certifikat från tex PADI, NAUI, SSI, TDI är välkomna att börja på våra fortsättningskurser eller att börja dyka med oss i klubben!
Vid våra kurser och utfärder gäller CDK:s och SSDF:s ordningsregler.

Tyvärr har vi inte möjlighet att utbilda på andra språk än svenska.
We are currently not able to arrange courses in English. If you contact us we can recommend a divecenter in the vicinity with PADI courses in English.

Hälsodeklaration eller läkarundersökning?

Dykning kan vara ansträngande och det är därför viktigt att kontrollera att man är vid tillräckligt god hälsa för att dyka på ett säkert sätt.

Innan dykutbildning ska en hälsodeklaration fyllas i. För det flesta räcker det att fylla i hälsodeklarationen men om man har någon riskfaktor skall även en läkarundersökning genomföras. Hälsodeklarationen fylls i innan varje kurs men en godkänd läkarundersökning gäller i fem år och kan då användas vid flera kurser. Kan det misstänkas att hälsotillståndet förändrats skall en ny hälsodeklaration eller läkarundersökning genomföras. Vill du veta om du behöver göra en läkarundersökning eller eller om det räcker med hälsodeklaration bör du läsa igenom hälsodeklarationen. Är du osäker bör du kontakta instruktör.

Här finner du viktiga dokument du behöver