Tvåstjärnig kurs (CMAS/SSDF ★★)

Tvåstjärnig dykkurs är fortsättningskursen inom CMAS/SSDF.

Detta är kursen för dig som vill prova lite mer avancerad dykning. Under utbildningen får du lära dig grundläggande teori och praktik för lite mer avancerade dykmetoder som till exempel nattdyk, dyk till 30 meter och lindyk (den dykmetod vi använder vid dyk under is).

Under utbildningen får du genomföra ett antal olika dyk med några av de dykmetoder som vi gått igenom på teorin.

För att få påbörja  den här kursen ska du inneha CMAS/SSDF enstjärnigt certifikat eller motsvarande. Med motsvarande menas t ex PADI Open Water, PADI Advanced eller nybörjarcertifikat från t ex SSI, TDI, NAUI. Innan kursen påbörjas ska du även ha godkänd gjort en läkarundersökning/hälsodeklaration enligt SSDF:s krav. Under utbildningen gäller CDK:s och SSDF:s ordningsregler.

Det ställs inga krav på dykerfarenhet för att påbörja kursen. För att bli certifierad krävs att du är godkänd på samtliga kursens moment samt att du ska ha minst 20 loggboksförda dyk, varav minst 10 i djupintervallet 10-20 meter. Minst hälften av dyken skall vara genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten.

Efter din tvåstjärniga kurs anses du även kvalificerad att gå vidare på olika specialkurser som exempelvis dykledarkurs och trestjärnig kurs.

Ytmarkeringsboj
Vi lär oss bland annat att skjuta ytmarkeringsboj (D-SMB)