Styrelsen 2024

Styrelsens uppgift är att leda klubbens verksamhet under året. Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ett antal övriga ledamöter med ansvar för olika områden så som utbildning, utfärder, lokal, marknadsföring och säkerhet.

Styrelsen nås på styrelsen@chalmersdykarklubb.se.

Medlemmar i styrelsen 2023

 • Willem de Wilde
  • Ordförande
  • Ansvarig för kommunikation, säkerhet, och gas.
 • Leonid Brandt
  • Vice ordförande
  • Ansvarig för utbildning, lokalen, utrustning, och uthyrning.
 • Christopher Larsson
  • Kassör
  • Ansvarig för ekonomi och medlemskap.
 • André Stadelmann
  • Ledamot
  • Ansvarig för utfärder och ekonomiska bidrag.
 • David Ådvall
  • Ledamot
  • Ansvarig för utfärder, hemsidan och sociala medier.