Styrelsen 2021

Styrelsens uppgift är att leda klubbens verksamhet under året. Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ett antal övriga ledamöter med ansvar för olika områden så som utbildning, utfärder, lokal, marknadsföring och säkerhet.

Styrelsen sammanträder vanligtvis sista onsdagen i månaden klockan 18:00 i lokalen, kika gärna i vår kalender. Är du intresserad går det oftast bra att närvara på styrelsemötena men du får gärna höra av dig innan till styrelsen@chalmersdykarklubb.se

Medlemmar i styrelsen 2021