Ordningsregler

Vid utfärder och kurser i Chalmers dykarklubb gäller CDK:s regler i säkerhetsplan, SSDF:s ordningsregler, SSDF:s risker vid dykning, samt uppmaning från styrelsen eller dykledare/instruktör.

CDK:s allmäna regler vid utfärd

Chalmers dykarklubb har ett systematiskt säkerhetsarbete enl. bland annat produktsäkerhetslagen och konsumentverkets branschöverenskommelse med SSDF. Du kan läsa mer om detta i kubbens säkerhetsplan. Anmälan är bindande, men vid inställt arrangemang återbetalas avgiften.
För att få dyka krävs formell kompetens, exempelvis enstjärnigt SSDF-certifikat eller PADI OW. För att få göra avancerade dyk kan högre kompetens krävas, är du osäker kontakta styrelsen.
Deltagarna förväntas själva tillhandahålla dykutrustningen. Saknar du dykutrustning kan du kontakta styrelsen som kan rekommendera en uthyrare.
Kostnad enl. tidigare info. Alla deltagare ska vara medlemmar i klubben. Alla medlemmar är försäkrade genom SSDF:s olycksfallsförsäkring.
Vid dykning i Sverige kan sikt, temperatur och väder variera kraftigt. Vid vissa väder kan vi tyvärr inte dyka. Om man vill dyka skall dykutrustningen vara anpassad till rådande omständigheter.

SSDF:s ordningsregler

KURSINFORMATION OCH SÄKERHETSREGLER
Dykning är en spännande och utmanande aktivitet. Det finns vissa säkerhetsregler och kurskrav som du måste känna till och acceptera. Om du inte följer säkerhetsreglerna kan problem uppstå. Nedan listade punkter är potentiella faromoment (punkt 3 och 4). När du läser detta skall du komma ihåg att farorna kan minimeras genom rätt utbildning. Punkt 1 och 2 beskriver ordningsregler som du måste acceptera och följa under utbildningen.

 1. DELTAGANDE OCH NÄRVARO
  Varje lektion innehåller viktiga kunskaper och information. Du måste därför närvara på kursens alla lektioner (både teori och praktik). Om du missar en lektion måste du inhämta denna kunskap innan du kan gå vidare i kursen. Du måste också läsa kurslitteraturen, vara uppmärksam på lektionerna, anteckna och fråga – alltså aktivt delta i utbildningen. Du måste genomföra alla utedyk under kursen. Samtliga utedyk skall göras under direkt ledning av en godkänd CMAS/SSDF instruktör.
 2. KURSREGLER
  Du måste följa fastställda regler vid bassängen. Du får endast använda dykutrustningen vid direkt uppmaning. Du får bara utföra övningar när du blivit instruerad till det av din instruktör. Du skall hålla samman med din parkamrat och övriga kursdeltagare. Du får endast utföra övningar under lektionstid och under direkt ledning från instruktör. Du skall avstå från alkohol och andra berusningsmedel under kursen. Du ska ta ansvar för din egen och andras säkerhet. Du måste fullgöra alla ekonomiska åtaganden (kursavgift, medlemsavgift etc) och i övrigt följa normala etiska regler under kursens gång.
 3. HÄLSA
  Dykning kan vara ansträngande. Andnings- och cirkulationssystemet måste vara i god form. Alla kroppens luftfyllda hålrum (bihålor, öron och lungor) måste vara normala och friska. Personer med hjärtproblem, epilepsi, astma eller annan allvarlig sjukdom kan normalt inte dyka. Medicin kan ha extra effekter vid dykning. Om du använder medicin regelbundet bör du rådfråga läkare och instruktör före kursstart. Läkarundersökning skall genomföras enligt SSDFs Normer & Krav.
 4. VATTENVANA
  Simkunnighet och normal vattenvana krävs för dykning. Dykutrustningen kan hjälpa dig i vattnet, men kan inte ersätta simkunnighet. Felaktigt användande av dykutrustningen kan medföra allvarlig skada eller till och med livsfara. Du behöver därför noggrann utbildning av erfaren och kvalificerad CMAS/SSDF instruktör för att kunna utnyttja dykutrustningen på rätt sätt. Du kan därför inte delta i utedykningarna innan bassängträning genomförts på tillfredsställande sätt. Du skall visa simkunnighet genom att simma 200 meter utan hjälp.
 5. REGLER FÖR ÅTERBETALNING
  Ta reda på vilka regler för återbetalning din dykklubb/dykskola har i händelse av att du inte kan fullfölja kursen.