Styrelsen

Styrelsens uppgift är att leda klubbens verksamhet under året. Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ett antal övriga ledamöter med ansvar för olika områden så som utbildning, utfärder, lokal, marknadsföring och säkerhet.

Styrelsen nås på styrelsen@chalmersdykarklubb.se.