Trestjärnig kurs (CMAS/SSDF ★★★)

Under kursen lär vi oss bland annat att leda andra dykare under vattnet.

I kursen kommer du bland annat få lära dig fentekniker (så som att backa) och mer avancerade dyktekniker så som sök och bärgning, avancerad navigation samt leda dykpar under vattnet. Vi utbyter erfarenheter och diskuterar säkerhet och ledarskap. Vi fördjupar våra kunskaper i bland annat dykfysik, dekompressionsteori och fysiologi.

Efter kursen förväntas du kunna leda andra dykare. En SSDF trestjärnig dykare kan planera och genomföra ett luftdyk till maximalt 40m utan etappuppstigning.

För att börja kursen krävs följande:

  • CMAS ★★ eller motsvarande certifikat
  • Vara van dykare, ha egen dykutrustning (inklusive torrdräkt)
  • Godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning
  • För certifiering krävs 40 timmars dykerfarenhet fördelade på minst 50 dyk, varav minst hälften i nordiska eller likvärdiga vatten. Se vidare Normer & krav.
Rärrdningsövning
Vi får fördjupade kunskaper i bland annat avancerade räddningstekniker.