Trestjärnig kurs

Vill du göra längre dyk inom tabellgränserna alternativt ”säkrare” dyk” (alternativt dyk med minskad risk för dekompressionssjuka) så är nitroxkursen något för dig!

Under kursens gång får du lära dig grundläggande teori och praktik för nitroxdykning. Det handlar t.ex om krav på utrustningen, tabellhantering, hur för mycket resp för lite oxygen påverkar människokroppen. Dessutom får du lära dig att analysera oxygenhalten i nitroxflaskor.

Efter avslutad utbildning har du tillräcklig kunskap och färdighet för att planera och genomföra direktuppstigningsdyk med nitroxblandningar innehållande max 40 % oxygen.

För att börja kursen krävs följande:

  • tvåstjärnigt CMAS-certifikat eller motsvarande
  • 40 timmars dykerfarenhet fördelade på minst 50 dyk, se vidare Normer & krav.