Dykledarkurs

Som dykledare ansvarar man för att klubbens dykaktiviteter, eller andra typer av dykningar som har dykledare, utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Dykledaren har kunskaper om dykmetoder, säkerhetsrutiner, larmning och oxygenterapiutrustning. Dykledaren har alltid det övergripande säkerhetsansvaret vid dykning. Dykparen som genomför dykningar under överinseende av dykledare har dock själva ansvar för sin dykning under vattnet.

Kursen omfattar bl.a. lagar & krav, säkerhetsutrustning, larmrutiner, olycksfallsvård, dykskador, hjärtlungrädning, oxygenterapi, datorer & tabeller, ledarskap & stress, sjömanskap & navigation, dykmetoder och praktisk dykledning. Många moment i kursen är praktiska övningar där du agerar under överinseende instruktör.

Grundkravet för att få börja kursen är:

  • Du måste vara minst 18 år gammal
  • Inneha 2-stjärnigt CMAS certifikat eller motsvarande
  • Minst 30 timmar loggad dyktid