Marinbiologi

Mångfalden av liv i den svenska västkustens vatten är otroligt rik, något som alla som dykt här har upplevt. Vill du veta mer om hur samspelet ser ut och vad man kan se ska du gå vår marinbiologikurs!

Vår marinbiologikurs är djuplodande då vi har mycket god kontakt med forskare och andra föreläsare som föreläser om just sitt specialområde. Vi får en inblick i ekosystemets komplexitet och hur människan påverkar vårt hav. Fokus brukar ligga på miljöerna vi finner i västerhavet. Under kursen får man lära sig både om de olika organismerna man kan stöta på vid dyk och mer om de olika samspelen i havet (marinekologi). Kursen brukar avslutas med studiebesök och dyk.

Om kursen utgår ifrån SSDF:s kurs marinbiologi med artkännedom är fokus istället på att kunna artbestämma den marina faunan.

Grundkravet för att få börja kursen är:

  • Alla som vill får vara med men givetvis bör man ha dykcertifikat om man ska dyka.