Gullmarsfjorden

Helg och dagsutfärder till Gullmarsfjorden sker regelbundet. Under vissa perioder så åker klubbmedlemmar till Gullmarsfjorden nästan varje helg. 

Om platsen

Gullmarn som fjorden också kallas är en tröskelfjord som mynnar vid Lysekil på västkusten ca 10 mil norr om Göteborg. Den har ett medeldjup på 20-40 meter med många dykplatser tillgängliga direkt från strandkanten. På grund av de hydrografiska förhållandena i fjorden hittas här ett rikt djurliv med många arter på grundare djup än de påträffas ute i det öppna havet. Här finner man bl.a krabbtaska, hummer, trollhummer, trollkrabba, kräfta, kammussla, torsk, bläckfisk, kantnål, blåmusslor, sjökock, svan, knot, cylinderros, sjöpenna m.m.

Vill du veta temperaturen så mäter Göteborgs Universitet den regelbundet i Alsbäck på Gullmarns nordsida och publicerar på internet.

Här kan du se hur vädret är i Jordfall, en av våra vanligaste dykplatser. Bilden kommer från en webbkamera som tillhör Jordfalls Hamn.

Lär dig mer om Gullmarsfjorden: