Gasblandare

Gasbalandarkursen är en utbildning som främst riktar sig till klubbens gasfyllare, men även andra kan ha nytta av kursen.

Under kursen lär man sig bland annat om de lagar och regler som rör trycksatt gas och gasfyllning, sygaskompabilitet och syrgasanpassning, de olika dykgasernas risker. Dessutom lär man sig om olika typer av fyllanläggningar och hur de används samt hur olika gasfyllningar ska märkas och dokumenteras.

SSDF:s gasblenderutbildning är uppdelad i två steg, på första steget blir man bara behörig att blanda nitrox. Vill man även bli behörig att blanda trimix kostar det några hundralappar extra och man får då ett extra plastkort.

Grundkravet för att få börja kursen är:

  • Du måste vara minst 18 år gammal