Hjärt och lung-räddning

Om olyckan skulle vara framme

Dykning är en mycket säker sport mycket tack vare utövarnas systematiska säkerhetsarbete. CDK:s ambition är att HLR ska ingå i alla dykkurser och att alla i klubben ska känna sig kapabla att starta HLR om det skulle behövas. Klubben låtit utbilda ett antal HLR-instruktörer samt instruktörsutbildare som ska leda övningarna enligt HLR-rådets riktlinjer. Vi utbildar även i första hjälpen enligt första-hjälpen-rådets och HLR-rådets standards. 

HLR-rådet-logga

Just nu erbjuder vi följande utbildningsprogram:

Vuxen HLR

Vuxen HLR är instegskursen i hjärt- och lungräddning. Vi lär oss vikten av tidigt larm samt hur man larmar, hur man gör HLR med hjärtkompressioner och inblåsningar samt grunderna i hur man använder en halvautomatisk hjärtstatare. Kursen innefattar även genomgång av hur man bör agera vid olika nödsituationer, exempelvis luftvägsstopp och medvetslöshet.
Stort fokus ligger på praktisk träning.
Läs mer om utbildningen på HLR-rådets hemsida

Grundkraven för att påbörja kursen är:

 • Inga förkunskapskrav

Första hjälpen

Vi lär oss olika livräddande första insatser vid olika skade- och sjukdomstillstånd så som nackskada, hjärt-kärl-sjukdomar, stroke, diabetes och allergi.
Läs mer om utbildningen på HLR-rådets hemsida

Grundkraven för att påbörja kursen är:

 • Genomgången kurs i Vuxen-HLR nyligare än 2 månader
 • Inläst kursbok i Första hjälpen

HLR för insatspersonal, D-HLR

D-HLR är en kurs som främst riktar sig till personer som förväntas ingripa vid hjärtstopp i sin yrkesroll som exempelvis brandmän men lämpar sig även bra för aktiva dykare. Förutom det vi lär oss i Vuxen-HLR lär vi oss även teamarbete och hur man gör HLR med två-livräddar-teknik samt hur man kan använda syrgas vid hjärtstopp. 
Stort fokus ligger på scenarioträning.
Läs mer om utbildningen på HLR-rådets hemsida

Grundkravet för att få börja kursen är:

 • Nyligen genomgått kurs i Vuxen-HLR
 • Inläst kursbok D-HLR
 • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

Instruktörsutbildningen ger rätt att utbilda i Vuxen-HLR enligt HLR-rådets riktlinjer. Kursen kräver att man har goda kunskaper i HLR och hålls därför ofta i anslutning till en grundkurs. 
Fokus ligger på kursinnehåll, pedagogik och kvalitetssäkring av grundutbildningen.

Grundkravet för att få börja kursen är:

 • Nyligen genomgått kurs i Vuxen-HLR
 • Inläst instruktörsbok
 • Sett instruktionsfilmerna på webben
 • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat
 • Förberett en träningsuppgift (kort presentation)
 • Förberett att hålla delar av grundkurs i Vuxen-HLR