Klubbinfo

Klubbens lokal ligger på Chalmers tvärgata 4, vägbeskrivning

Klubbens organisationsnummer: 802416-3019
Klubbens plusgiro: 40649-6

Postadress (till vårt postfack):

Chalmers dykarklubb
Teknologgården 2
412 58 Göteborg

Viktiga mailadresser:

ordforande@chalmersdykarklubb.se
kassor@chalmersdykarklubb.se
styrelsen@chalmersdykarklubb.se
info@chalmersdykarklubb.se