Vill du bli dykare? (Grundkurs i sportdykning VT24)

CDK kommer hålla en grundkurs i sportdykning under våren. Du lär dig apparatdykning till 20 meters djup i svenska vatten. Kursen hålls under läsperiod 4 och den 27 februari håller vi ett infomöte om kursen där du kan ställa frågor. Anmälan öppnar efter infomötet.

CDK:s vårkurs kommer att hållas preliminärt mellan 12 mars och 5 maj. Vi börjar med teori och praktik i pool för att avsluta med en helg i det natursköna Smögen. Det preliminära kursschemat publiceras senare på vår hemsida, men räkna med 1-2 tillfällen på kvällarna per vecka.

Utbildningen sker enligt Svenska Sportdykarförbundets utbildningssystem som är anpassad till Svenska förhållanden. Att ha tagit sitt dykcertifikat i Sverige med lite sämre sikt osv gör dig bättre rustad även på semestern där förhållandena oftast är mycket bättre.

Infomöte den 27 februari klockan 18:00 i CDK:s lokal i källaren på maskinhuset. Där vi ger mer information om kursen och vad ni kommer att lära er. Om ni inte kan gå på detta tillfället kommer vi skicka ut denna informationen i efterhand.
Pris: Student 5000, Icke student 6500kr.
Detta ingår inte: Eleven förväntas själv ha egen mask under kursens praktiska moment (vi kan tipsa om butiker). De första kurstillfällena är teorilektioner och då behövs ingen utrustning.
Detta ingår: Kursbok, kurshäften, loggbok. Hyra av luftpaket, våtdräkt för pooldyk, torrdräkt för utedyk. Delad logi samt mat (helpension) under uppdykshelgen.
Förkunskapskrav: Simkunnig minst 200m. Ålder minst 18 år eller 15 år efter enskild bedömning.
Godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning enl. Svenska Sportdykarförbundets (SSDF:s) krav (läs sidan 100). Detta går oftast att lösa på plats. Kursen hålls på svenska.
Certifikat: Efter avslutad kurs med godkänt resultat tilldelas eleven CMAS ★ Dykcertifikat (SS-EN 14153-2/ SS-ISO 24801-2 Autonomous diver) om eleven av instruktör bedöms ha tillräcklig kunskap och omdöme för att självständigt planera genomföra ett dyk till maximalt 20 m djup tillsammans med parkamrat och lämplig ytorganisation. Om instruktören inte bedömer att eleven uppfyller kraven kan inget certifikat utfärdas.
Ansvar och säkerhet: Alla deltagare är försäkrade genom SSDF:s försäkring i Folksam. All dykning sker på eget ansvar även om klubben har ett ansvar i enlighet med klubbens säkerhetsplan. CDK:s instruktörer hälsar dig välkommen till ett nytt och roligt äventyr!
Frågor: info@chalmersdykarklubb.se

Kursen hålls i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Poseidon Diving Systems.

Anmälan