Lunchföreläsning

Torsdagen den 12:e april bjuder Chalmers dykarklubb och Poseidon Diving Systems in till en luchföreläsning där Poseidon visar upp sina nya innovationer inom undervattensteknik och presenterar sina kommande kandidat- och examensarbeten.

Om Poseidon:

Poseidons logotype

Poseidon Diving Systems AB är en av världens främsta tillverkare av dykutrustning för såväl yrkesdykning som sportdykning. Poseidon grundades 1958 i Göteborg men finns idag över hela världen. Idag är mycket av företagets produktutveckling inriktad mot återandningsapparater.

Nyligen har Poseidon lanserat en ny Solid state syrgassensor för användning i återandningsapparater som tros kunna revolutionera framtidens dykning.

Lunchföreläsning:

Lunchföreläsningen börjar 12:00 torsdagen den 12/4 i HA1, hörsalsvägen.
Baguetter och dryck serveras till de 100 första deltagarna.

Läs mer om föreläsningen på facebookeventet: