Fortsättningskurs i dykning (CMAS**)

Hej alla!

Nu drar vi igång en fortsättningskurs i dykning, CMAS **! Det här är en kurs för dig som redan har ett certifikat och vill vidareutbilda dig. Vi i Chalmers Dykarklubb utbildar CMAS** vilket är fortsättningskursen till CMAS* men det går precis lika bra att ha något annat certifikat t.ex.  PADI OW, PADI Advanced, Naui, STI, RAID, SSI, osv …

I kursen kommer ni att lära er mer om olika dykmetoder, t ex att på ett säkert sätt dyka i mörker och till 30 meter och att kunna planera dessa dyk på ett bra sätt. Vi övar även navigation och livräddning.
På teorilektionerna går vi igenom dessa saker plus lite om fysiologin som styr vår dykning.
Kursen är även ett utmärkt sätt att få nya dykkompisar!

Informationsmöte torsdag 27:e februari kl. 18:00 i CDK-lokalen.

Om man inte kan komma på mötet så kan man maila info@chalmersdykarklubb.se för mer information.

Kursstart v.12.

Pris icke-student: 2100 kr.
Pris student: 1800 kr 

Priserna inkluderar all kurslitteratur, luftfyllning och transport till/från praktik tillfällena men baseras på att du har egen dykutrustning.

Anmälan görs endast i nedanstående google formulär.  https://forms.gle/YzBmCRtniJbBh9VV7

Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

I samband med kursen kommer vi även hålla en nitrox kurs (ej obligatorisk). 

Nitroxkursen kostar 500 kr för student och 600 kr för icke student. 


Förkunskapskrav CMAS**: Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF enstjärnig dykkurs eller annan likvärdig utbildning. Godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning enl. SSDF:s krav (läs sidan 79). Dykelev under 18 år skall ha vårdnadshavares medgivande.Inga krav på dykerfarenhet för att påbörja kursen men eleven skall vid tiden för certifiering ha minst 20 loggboksförda dyk, varavminst 10 i djupintervallet 10-20 meter. Minst hälften av dyken skall vara genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten. SSDF:s N&K (läs sidan 16).

Certifikat: Efter avslutad kurs med godkänt resultat tilldelas eleven CMAS ★★ Dykcertifikat om eleven av instruktör bedöms ha tillräcklig kunskap och omdöme för att självständigt planera genomföra ett dyk till maximalt 30m djup tillsammans med parkamrat och lämplig ytorganisation. Om instruktören inte bedömmer att eleven uppfyller kraven kan inget certifikat utfärdas.


Ansvar och säkerhet: Alla deltagare är försäkrade genom SSDF:s försäkring i Folksam. All dykning sker på eget ansvar även om klubben har ett ansvar i enlighet med klubbens säkerhetsplan. Alla deltagare måste följa klubbens och SSDF:s ordningsregler.

Dyk lugnt!