Välkommen till grundkurs i dykning hösten 2020!

CDK:s höstkurs kommer att hållas mellan den 13/10 och den 29/11. Vi börjar med teori och praktik i pool för att avsluta med en helg i det natursköna Smögen. Det preliminära kursschemat kan ni finna på vår hemsida.

Utbildningen sker enligt Svenska Sportdykarförbundets utbildningssystem som är anpassad till Svenska förhållanden. Att ha tagit sitt dykcertifikat i Sverige med lite sämre sikt osv gör dig bättre rustad även på semestern där förhållandena oftast är mycket bättre.

Infomöte den 29:e september klockan 18:00 i CDK:s lokal i källaren på maskinhuset. Där kommer vi återkomma med priset för kursen och lite mer information om vad kursen innebär och vad ni kommer att lära er. Om ni inte kan gå på detta tillfället kommer vi skicka ut denna informationen i efterhand.

Anmälan till kursen görs senast 4/10.  Detaljer om hur man anmäler sig till kursen kommer efter infomötet.

Detta ingår inte: Eleven förväntas själv ha Mask, fenor samt kläder. 

Detta ingår: Kursbok, kurshäften, loggbok. Hyra av luftpaket, våtdräkt för pooldyk, torrdräkt för utedyk. Delad logi samt mat (helpension) under uppdykshelgen.

Förkunskapskrav: Simkunnig minst 200m. Godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning enl. SSDF:s krav. Detta går oftast att lösa på plats. Ålder minst 18 år eller 15 år efter enskild bedömning.

Certifikat: Efter avslutad kurs med godkänt resultat tilldelas eleven CMAS ★ Dykcertifikat (SS-EN 14153-2/ SS-ISO 24801-2 Autonomous diver) om eleven av instruktör bedöms ha tillräcklig kunskap och omdöme för att självständigt planera genomföra ett dyk till maximalt 20 m djup tillsammans med parkamrat och lämplig ytorganisation. Om instruktören inte bedömer att eleven uppfyller kraven kan inget certifikat utfärdas.

Ansvar och säkerhet: Alla deltagare är försäkrade genom SSDF:s försäkring i Folksam. All dykning sker på eget ansvar även om klubben har ett ansvar i enlighet med klubbens säkerhetsplan.

CDK:s instruktörer hälsar dig välkommen till ett nytt och roligt äventyr!

Genom ordförande;

Filip Petersson

info snabelbokstav chalmersdykarklubb.se

Kursen hålls i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Poseidon Diving Systems.