Nitroxkurs våren 2022

Äntligen är det dags för en nitroxkurs för CDK:s medlemmar!
Kursen kommer att ske på distans med hjälp av e-learning under januari månad. Efter att eleven gjort alla moment på webutbildningen kommer en träff att ske där vi övar på att analysera gasblandningar och där det finns möjlighet att ställa frågor till vår gasguru Sten Meyer.

Just nu är covidläget osäkert vilket kan innebära att tiden för praktiktillfället flyttas med kort varsel eller att vi kommer att kräva vaccinpass, munskydd, distans eller andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Sista anmälningsdagen är den 10/1 med hopp om att ni kommer kunna påbörja självstudierna en vecka senare. Du ska vara klar med e-learningen senast den 24/1. Det praktiska momentet är planerat till den 26/1 i Göteborg.


Pris:
Student: 550 kr
Icke student: 700 kr

Förkunskapskrav:

Certifikat: 
Efter avslutad kurs med godkänt resultat tilldelas eleven CMAS Nitroxcertifikat om eleven av instruktör bedöms ha tillräcklig kunskap och omdöme. I kursen ingår teoretisk examination online. Dessutom sker teoretisk och praktisk examination vid det praktiska tillfället. Både e-learning och det praktiska tillfället är obligatoriska för certifiering. Om instruktören inte bedömer att eleven uppfyller kraven kan inget certifikat utfärdas.