Hedersmedlemmen Sten Meyer

Stort TACK och grattis till Sten Meyer som igår blev den andra hedersmedlemmen i Chalmers dykarklubbs historia! Motiveringen från motionen löd följande:

Sten till Hedersmedlem

Sten Meyer har varit en klippa i Chalmers Dykarklubb under många år. Faktum är att klubben har känt Sten under mer än halva dess livslängd och han har under den tiden fört klubben framåt både genom förtroendeuppdrag inom styrelsen samt på otaliga andra sätt. Som så många vet har han varit allt från kassör till valberedning och revisor för klubbens räkning. Han är även skyldig till en betydande andel av klubbens dykande medlemmar genom historien, både direkt och indirekt. Klubben har historiskt sätt, som så många andra organisationer med lång historia, tagit sig igenom svåra tider. De senaste 30 åren har Sten alltid ställt upp när klubben frågat, med sitt stora engangemang, sin ekonomiska kunskap samt sina goda färdigheter inom dykningen. Detta har han dessutom alltid gjort med stort leende och lyst upp omgivningen med sina härliga historier. Det finns helt enkelt få personer som har gjort så mycket för Chalmers dykarklubb som Sten. Jag yrkar till att föreningstämman skall besluta att Sten Meyer enligt paragraf 9 i stadgarna skall bli vald till hedersmedlem.

Tack Sten och Välkommen 2022 års styrelse!

Så på hela klubbens vägnar vill jag tacka Sten för att han alltid ställt upp för klubben både i bra och sämre tider. Ditt engangemang har inte gått obemärkt förbi! I övrigt vill jag också gratulera och inte minst välkomna den nya styrelsen för 2022 års verksamhetsår! Jag är helt övertygad att 2022 kommer bli ett riktigt roligt år!