Höststämma 2020

Hej och välkomna till CDK’s höststämma!

Den årliga höststämman håller hus onsdag 16/12 kl 18.30. En punkt som ska avklaras är nyval av styrelse. Är du intresserad eller vill nominera någon, klicka på länken nedan för att kontakta valberedelsen. Observera att dykerfarenhet INTE är avgörande för att göra ett bra styrelsearbete, så vi uppmuntrar även nya dykare att söka till styret 2021!
https://docs.google.com/…/1VTNRB0fFoAmKSIUG…/viewform…

Nya som gamla medlemmar är välkomna på mötet, man behöver ha betalat medlemsavgift för 2020 för att vara röstberättigad men alla är välkomna.

På grund av rådande omständigheter kommer mötet huvudsakligen ske över VOIP. Alla som är medlemmar i Chalmers Dykarklubb är röstberättigade och kan även rösta över internet.

Mötet kommer ske genom den digitala tjänsten zoom. Mötets länk hittar ni nedan, lösenordet är 988632. https://chalmers.zoom.us/j/61648254625?pwd=bWp2TjUrNGxmUjhOYVh1QnJFdzc5dz09
Ni kan även ansluta till mötet på andra sätt, så som att ringa in till mötet. Vänligen kontakta mig i förväg om ni vill ansluta på ett annat sätt. Det gör ni enklast genom mail till filip@chalmersdykarklubb.se.


Trots den tillfälliga lagändringen som tillåter poströstning under coronapandemin kommer detta inte vara ett alternativ då riksidrottsförbundet inte godtar detta. Enligt deras grundprinciper skall omröstningar ske I realtid.
Röstning kommer att ske genom tyst acklamation, vilket innebär att mötesordförande tydligt kommer att deklarera att det är dags för röstning. Istället för den sedvanliga ”JA –Nej frågan” kommer ordförande fråga om ”någon är emot? Du bifaller genom att vara tyst. Vid behov av sluten omröstning kommer detta ske I ett separat system. Mer info om detta kommer under mötets gång.

Dagordning, budgetförslag samt verksamhetsplan finner ni nedan.

//
Styrelsen
genom
Ordförande Filip Petersson