Covid-19

Hej alla!

Några ord om hur vi på CDK hanterar Covid-19 situationen.

Chalmers dykarklubb är både en del av Chalmers studentkår och SSDF och följer deras rekommendationer. För nuvarande förbjuder inte någon av dessa organisationer sammankomster men uppmanar till försiktighet. Tidigare idag kom även Östra sjukhuset med en uppmaning till oss dykare att iakta extra försiktighet. Därför gör vi som klubb följande åtgärder:

  • Den planerade påskutfärden ställs in.
  • Vi ställer in dykfikat imorgon, 26/3.
  • Modifierar kurschema och kursupplägg för att bättre lämpa sig till rådande förhållanden.

Viktigast av allt är så klart att stanna hemma om du känner dig sjuk och följa de råd som folkhälsomyndigheten ger. Vi vill uppmana alla att om ni mår bra och bestämmer er för att dyka så var extra konservativ för att minska onödig arbetsbelastning hos vården.

Dyk lugnt!

//

Styrelsen

genom Filip Petersson, ordförande