Höststämma

Hej och välkomna till CDK’s höststämma!Den 29/11 smäller det – det är dags för nyval i CDK. Nya som gamla medlemmar är välkomna på mötet, man behöver ha betalat medlemsavgift för 2018 för att vara röstberättigad (kurdeltagare har medlemskap för året de gick kursen) men alla är välkomna.Vill ni sitta i styret eller vet någon som ni vill nominera, tveka inte att svara till styret eller kontakta valberedningen direkt via länken: https://goo.gl/forms/39jDXLSmNXSWaqCk1Dagordningen och förslag från sittande styrelse till verksamhetsplan och budget bifogas nedan.Verksamhetsplanering: https://drive.google.com/open?id=1wPcIBBWLrw03F-U99j0JH-PEMayxmIyfM4r-D5QtHn8Budget: https://drive.google.com/open?id=1MMz41vOuV2JcRoY7svPw66gu54Nn5bWXDoXlTRfbYPQ

Dagordning:

 • Öppnande av mötet
  • Val av ordförande, sekreterare och justerare
  • Utlysning
 • Planering 2018
  • Verksamhetsplan
  • Budget
 • Styrelseinval
  • Presentation av sittande styrelse
  • Valberedningens nomineringar
  • Övriga nomineringar
  • Val av styrelse
 • Övriga inval
  • Revisor och revisorsuppleant
  • Val av valberedning
 • Medlemsavgift 2018
 • Mötets avslutande

Varmt välkomna,önskar sittande styrelse genom Lovisa Bodin, ordförande