HLR-instruktörskurs

Vill du lära andra rädda liv? Plötsligt oväntat hjärtstopp är ett tillstånd där snabba insatser från allmänheten kan rädda många liv. Hjärt- lungräddning kan även rädda personer vars hjärta stannat av andra anledningar, exempelvis drunkning. Som HLR-instruktör kan du lära andra rädda liv!

Chalmers dykarklubb bjuder under våren in till HLR-instruktörsutbildning under fyra kvällar. Vi lär oss bland annat om vad HLR-rådet är, grundläggande pedagogik och hur vi ska instruera andra att lära sig HLR samt hur vi registrerar våra utbildningar. Förkunskapskravet för att påbörja instruktörskursen är att man nyligen tränat Vuxen-HLR nyligen vilket vi gör tillsammans vid första tillfället.
Blir deltagaren godkänd ges denne befogenhet att hålla kursen ”Vuxen-HLR” enligt svenska HLR-rådets riktlinjer. Kursen förutsätter en del självstudier, instruktörseleverna kommer behöva läsa kursboken, göra webbutbildningen samt förbereda en övningsuppgift vid sidan av kurstillfällena.

Datum:
23/3 – Grundutbildning Vuxen-HLR (tillsammans med CDK:s grundkurs i sportdykning)
30/3 – Studiebesök på SOS-alarm (+ utdelning av material och övningsuppgift)
3/4 – Instruktörskurs del 1 (inkl. redovisning av övningsuppgift)
17/4 – Instruktörskurs del 2

Kursen kostar 2500kr vilket inkluderar instruktörsbok. Är du aktiv i RF-ansluten förening kan den söka bidrag för kursen. Medlemmar i CDK som vill engagera sig i CDK:s HLR-instruktörsverksamhet kan ansöka om stipendium hos styrelsen. För ansökan eller frågor om stipendiet maila styrelsen@chalmersdykarklubb.se.

Välkommen!

David Scharin
Huvudinstruktör vuxen-HLR

david@chalmersdykarklubb.se

Anmälan till HLR-instruktörskurs

Sista anmälningsdag 21/3