HLR-fika

HLR

Nu på torsdag återupptas torsdagsfikorna igen efter praktikpassen med vår grundkurs. Som grädde på moset bjuder vi även in till HLR/första hjälpen tillsammans med grundkursen den 26/10 klockan 16:30. Vi vill veta hur många vi blir och att ni gör en webbutbildning innan. Maila mig för anmälan! på kurs snabela chalmersdykarklubb.se

David Scharin
Utbildning- och säkerhetsansvarig