Är du redo att utveckla din dykning? Fortsättningskurs HT21 (CMAS/SSDF ★★)

CDK kommer under höstterminen hålla en fortsättningskurs i dykning, CMAS tvåstjärnig kurs.

Infomöte: 6:e september klockan 18 i CDK:s lokal i källaren på maskinhuset.

Pris: Student: 1800kr, övriga: 2800kr.
Detta ingår inte: Eleven förväntas själv ha dykutrustning.
Detta ingår: Kursbok, HLR-träning.

Förkunskapskrav: Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF enstjärnig dykkurs eller annan likvärdig utbildning. Godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning enl. SSDF:s krav. Dykelev under 18 år skall ha vårdnadshavares medgivande. Dykeleven skall vara medlem i CDK. Inga krav på dykerfarenhet för att påbörja kursen men eleven skall vid tiden för certifiering ha minst 20 loggboksförda dyk, varav minst 10 i djupintervallet 10-20 meter. Minst hälften av dyken skall vara genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten.

Mer info och anmälan: Anmäl dig på hemsidan eller hitta mer info och diskussion i facebookgruppen. Du kan även maila frågor till: kurs snabela chalmersdykarklubb.se

CDK:s instruktörer hälsar dig välkommen!


Genom utbildningsansvarig;

David Scharin