★ Dykkurs


Anmälan är stängd då kursen är fullbokad. Maila gärna om du vill sätta upp dig på en reserv- eller intresselista så kontaktar vi dig vid avhopp eller inför nästa kurs.

Välkommen till grundkurs i dykning hösten 2017!

CDK:s höstkurs kommer att hållas under hösten. Vi börjar med teori och praktik i pool för att avsluta med en helg i det natursköna Smögen.
Utbildningen sker enligt Svenska Sportdykarförbundets utbildningssystem som är anpassad till Svenska förhållanden. Att ha tagit sitt dykcertifikat i Sverige med lite sämre sikt osv gör dig bättre rustad även på semestern där förhållandena oftast är mycket bättre.

Infomöte den 14 september klockan 18:00 i CDK:s lokal i källaren på maskinhuset.

Pris: Kursen kostar 5300:- per person, medlemmar i Chalmers studentkår betalar 4500:-. Kursen hålles på svenska.
Detta ingår inte: Eleven förväntas själv ha personlig utrustning (Mask, snorkel, fenor samt kläder).  Resor till och från kurstillfällen och praktiktillfällen samt till och från uppdykshelgen ingår ej.
Detta ingår: Kursbok, kurshäften, loggbok. Hyra av luftpaket, våtdräkt för pooldyk, torrdräkt för utedyk. Delad logi samt mat (helpension) under uppdykshelgen.

Förkunskapskrav: Simkunnig minst 200m. Godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning enl. SSDF:s krav. Ålder minst 18 år eller 15 år efter enskild bedömning.
Certifikat: Efter avslutad kurs med godkänt resultat tilldelas eleven CMAS ★ Dykcertifikat (SS-EN 14153-2/ SS-ISO 24801-2 Autonomous diver) om eleven av instruktör bedöms ha tillräcklig kunskap och omdöme för att självständigt planera genomföra ett dyk till maximalt 20m djup tillsammans med parkamrat och lämplig ytorganisation. Om instruktören inte bedömmer att eleven uppfyller kraven kan inget certifikat utfärdas.
Ansvar och säkerhet: Alla deltagare är försäkrade genom SSDF:s försäkring i Folksam. All dykning sker på eget ansvar även om klubben har ett ansvar i enlighet med klubbens säkerhetsplan.

CDK:s instruktörer hälsar dig välkommen till ett nytt och roligt äventyr!


Genom utbildnings- och säkerhetsansvarig;

David Scharin
kurs snabelbokstav chalmersdykarklubb.se

Kursen hålls i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
——————————————————————————————————————————————–

Presentationen från infomötet

Loading…

Lämna ett svar