Martin

Namn: Martin Hagmar

Antal dyk: Ingen aning

Medlem i CDK sedan: 2018

Medlem i styret sedan: 2019