CMAS ★★ kurs

Välkommen till fortsättningskurs (CMAS ★★) i dykning hösten 2018!

CDK håller tillsammans med Lindome sportdykarklubb en fortsättningskurs i dykning.

Infomöte: 6:e september klockan 18 i CDK:s lokal i källaren på maskinhuset.

Pris: Kurspriset är ännu inte bestämt. Kontakta kurs(snabel a)chalmersdykarklubb.se för mer information. Kursen hålles på svenska.
Detta ingår inte: Eleven förväntas själv ha dykutrustning
Detta ingår: Kursbok, kurshäften.

Förkunskapskrav: Dykeleven skall ha genomgått CMAS/SSDF enstjärnig dykkurs eller annan likvärdig utbildning. Godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning enl. SSDF:s krav (läs sidan 79). Dykelev under 18 år skall ha vårdnadshavares medgivande.Inga krav på dykerfarenhet för att påbörja kursen men eleven skall vid tiden för certifiering ha minst 20 loggboksförda dyk, varavminst 10 i djupintervallet 10-20 meter. Minst hälften av dyken skall vara genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten. SSDF:s N&K (läs sidan 16). Dykeleven skall vara medlem i CDK eller Lindome SDK.

Certifikat: Efter avslutad kurs med godkänt resultat tilldelas eleven CMAS ★★ Dykcertifikat om eleven av instruktör bedöms ha tillräcklig kunskap och omdöme för att självständigt planera genomföra ett dyk till maximalt 30m djup tillsammans med parkamrat och lämplig ytorganisation. Om instruktören inte bedömmer att eleven uppfyller kraven kan inget certifikat utfärdas.
Ansvar och säkerhet: Alla deltagare är försäkrade genom SSDF:s försäkring i Folksam. All dykning sker på eget ansvar även om klubben har ett ansvar i enlighet med klubbens säkerhetsplan. Alla deltagre måste följa klubbens och SSDF:s ordningsregler.
Mer info: Lindome SDK:s infoblad, för anmälan och frågor kontakta utbildningsansarig (kurs snabel a chalmersdykarklubb.se).

CDK:s instruktörer hälsar dig välkommen!


Genom utbildningsansvarig;

Nicklas Åkerlund
kurs snabelbokstav chalmersdykarklubb.se